[1]
Činčienė R., „Redakcinė kolegija ir turinys“, Lithuanian J. Statist., t. 60, p. 1, gruodž. 2012.