Ulnicāns E. „Užimtumo Ir Nedarbo Kitimo Tendencijos Baltijos šalyse Ir Statistiniuose Latvijos Regionuose 1998–2011 M.“. Lietuvos Statistikos Darbai, T. 50, nr. 1, 2011 m.gruodžio, p. 76-86, doi:10.15388/LJS.2011.13935.