Dučinskas K., ir Dreižienė L. „Klasifikavimo Klaidos Vertinimas, Pagri ̨stas Semivariogramomis Gauso Universalaus Krigingo Modeliui“. Lietuvos Statistikos Darbai, T. 60, 2021 m.gruodžio, p. 1–7, doi:10.15388/LJS.2021.26442.