Činčienė R. „Redakcinė Kolegija Ir Turinys“. Lietuvos Statistikos Darbai, T. 60, 2012 m.gruodžio, p. 1, doi:10.15388/LJS.2021.26453.