Simanavičienė, Rūta, ir Vaida Petraitytė. „Metodo TOPSIS Jautrumo Analizė Pradinių Duomenų Skirstinių atžvilgiu“. Lietuvos statistikos darbai 55, no. 1 (gruodžio 20, 2016): 45-51. žiūrėta rugpjūčio 16, 2022. https://www.zurnalai.vu.lt/statisticsjournal/article/view/13866.