Naujanis, Linas, ir Danutė Krapavickaitė. „Lietuvos apskričių Ir Savivaldybių Bedarbių Ir užimtų Gyventojų skaičiaus Vertinimas Taikant Modelius“. Lietuvos statistikos darbai 54, no. 1 (gruodžio 20, 2015): 33-44. žiūrėta rugsėjo 27, 2022. https://www.zurnalai.vu.lt/statisticsjournal/article/view/13878.