Simanavičienė, Rūta, ir Jovita Cibulskaitė. „Sprendimo, Gauto TOPSIS Metodu, Patikimumo Statistinė Analizė“. Lietuvos statistikos darbai 54, no. 1 (rugpjūčio 13, 2019): 110-118. žiūrėta rugsėjo 28, 2022. https://www.zurnalai.vu.lt/statisticsjournal/article/view/13886.