Dučinskas Kęstutis, ir Dreižienė Lina. „Klasifikavimo Klaidos Vertinimas, Pagri ̨stas Semivariogramomis Gauso Universalaus Krigingo Modeliui“. Lietuvos statistikos darbai 60 (gruodžio 30, 2021): 1–7. žiūrėta rugsėjo 25, 2022. https://www.zurnalai.vu.lt/statisticsjournal/article/view/26442.