1.
Stankūnienė V. Lietuvos gyventojų senėjimo ilgalaikė trajektorija: fundamentalieji ir specifiniai veiksniai. Lithuanian J. Statist. [Prieiga per internetą]. 2017 m.gruodžio20 d. [žiūrėta 2022 m.rugpjūčio19 d.];56(1):5-17. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/statisticsjournal/article/view/13667