1.
Šiškina N, Šiaulys J. ARMA modeliai mirtingumo prognozei. Lithuanian J. Statist. [Prieiga per internetą]. 2016 m.gruodžio20 d. [žiūrėta 2022 m.rugpjūčio14 d.];55(1):31-4. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/statisticsjournal/article/view/13865