1.
Simanavičienė R, Petraitytė V. Metodo TOPSIS jautrumo analizė pradinių duomenų skirstinių atžvilgiu. Lithuanian J. Statist. [Prieiga per internetą]. 2016 m.gruodžio20 d. [žiūrėta 2022 m.rugpjūčio7 d.];55(1):45-1. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/statisticsjournal/article/view/13866