1.
Marushkevych D, Munchak Y. Biržos kainų Gauso modelių parametrų vertinimas ir statistinių hipotezių tikrinimas. Lithuanian J. Statist. [Prieiga per internetą]. 2016 m.gruodžio20 d. [žiūrėta 2022 m.rugpjūčio7 d.];55(1):91-101. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/statisticsjournal/article/view/13871