1.
Padvelskis K, Prigodin R. Netolygūs įverčiai aproksimuojant Irwin dėsniu. Lithuanian J. Statist. [Prieiga per internetą]. 2016 m.gruodžio20 d. [žiūrėta 2022 m.rugpjūčio9 d.];55(1):112-8. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/statisticsjournal/article/view/13873