1.
Naujanis L, Krapavickaitė D. Lietuvos apskričių ir savivaldybių bedarbių ir užimtų gyventojų skaičiaus vertinimas taikant modelius. Lithuanian J. Statist. [Prieiga per internetą]. 2015 m.gruodžio20 d. [žiūrėta 2022 m.rugsėjo27 d.];54(1):33-4. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/statisticsjournal/article/view/13878