1.
Simanavičienė R, Cibulskaitė J. Sprendimo, gauto TOPSIS metodu, patikimumo statistinė analizė. Lithuanian J. Statist. [Prieiga per internetą]. 2019 m.rugpjūčio13 d. [žiūrėta 2022 m.spalio2 d.];54(1):110-8. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/statisticsjournal/article/view/13886