1.
Važnevičiūtė J, Kligienė N. Visuotinio atšilimo duomenų tyrimas ir juo pagrįstos statistinės išvados. Lithuanian J. Statist. [Prieiga per internetą]. 2011 m.gruodžio20 d. [žiūrėta 2022 m.rugpjūčio14 d.];50(1):23-1. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/statisticsjournal/article/view/13915