1.
Dučinskas K, Dreižienė L. Klasifikavimo klaidos vertinimas, pagri ̨stas semivariogramomis Gauso universalaus krigingo modeliui. Lithuanian J. Statist. [Prieiga per internetą]. 2021 m.gruodžio30 d. [žiūrėta 2022 m.rugsėjo25 d.];60:1–7. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/statisticsjournal/article/view/26442