1.
Žečkytė A. Žiemos olimpinių žaidynių poveikis ekonomikai BVP vienam gyventojui kontekste. Lithuanian J. Statist. [Prieiga per internetą]. 2022 m.kovo8 d. [žiūrėta 2022 m.lapkričio26 d.];60:44–58. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/statisticsjournal/article/view/26447