1.
Činčienė R. Redakcinė kolegija ir turinys. Lithuanian J. Statist. [Prieiga per internetą]. 2012 m.gruodžio30 d. [žiūrėta 2022 m.gruodžio4 d.];60:1. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/statisticsjournal/article/view/26453