[1]
Kavaliauskaitė-Vilkinienė V. 2019. Mandagumo šnekos aktai vaikų kalboje: pragmatinės klaidos ir įsisavinimas. Taikomoji kalbotyra. 12 (birž. 2019), 97-124. DOI:https://doi.org/10.15388/TK.2019.17234.