[1]
Aliūkaitė D. 2014. Būdingųjų vilniečių tarties bruožų beieškant: 25–35 metų vilniečių balsių trumpinimo polinkiai. Taikomoji kalbotyra. 6 (lapkr. 2014), 1-33. DOI:https://doi.org/10.15388/TK.2014.17486.