[1]
Kazlauskienė V. 2020. Prancūzų K2 daiktavardinio junginio aktualioji skaida predikatinėje konstrukcijoje VBE rašto darbuose. Taikomoji kalbotyra. 14 (birž. 2020), 39-49. DOI:https://doi.org/10.15388/Taikalbot.2020.14.4.