[1]
Tauraitė V. 2020. 2008–2009 m. ekonomikos krizės atspindys žiniasklaidoje ir jo ryšys su realia situacija. Taikomoji kalbotyra. 14 (rugpj. 2020), 50-71. DOI:https://doi.org/10.15388/Taikalbot.2020.14.5.