[1]
Sólyom R. 2020. Vengriški kokybės užtikrinimo srities terminai naujadarai. Taikomoji kalbotyra. 14 (rugpj. 2020), 72-81. DOI:https://doi.org/10.15388/Taikalbot.2020.14.6.