[1]
Žurauskaitė E. 2020. Politinių TV debatų specifika: kaip menkinti kito įvaizdį ir didinti savo galią?. Taikomoji kalbotyra. 14 (rugs. 2020), 82-98. DOI:https://doi.org/10.15388/Taikalbot.2020.14.7.