[1]
Vaicekauskienė L. 2020. Globaliosios anglų kalbos socialinės reikšmės potencialas: ką rodo skirtingų bendruomenių tyrimai?. Taikomoji kalbotyra. 14 (gruodž. 2020), 183-208. DOI:https://doi.org/10.15388/Taikalbot.2020.14.13.