(1)
Kavaliauskaitė-Vilkinienė V. Mandagumo šnekos Aktai Vaikų Kalboje: Pragmatinės Klaidos Ir įsisavinimas. TK 2019, 97-124.