(1)
Repeikaitė-Jarmalavičienė D.; Stasilo M. Įvadas. TK 2018, 1-2.