(1)
Pinkevičienė D. Mišri Kalba Darbo Aplinkoje: Atvejo Tyrimas. TK 2017, 73-108.