(1)
Girininkaitė V. Emocijų Verbalizavimas Keliakalbio Diskurse. Atvejo analizė: Vytauto Civinskio Dienoraštis (1904-1910). TK 2017, 134-148.