(1)
Kamandulytė-Merfeldienė L. Sakytinės Lietuvių Kalbos Tekstynas ‒ natūralios Vartosenos Tyrimų šaltinis. TK 2017, 176-198.