(1)
Blažienė A. Dvikalbių Vaikų rišliojo Pasakojimo Produktyvumas Ir Leksinė įvairovė. TK 2015, 1-25.