(1)
Ramonaitė J. T. Kaip Tirti Antrosios Kalbos įsisavinimą: Skerspjūvio Metodas. TK 2015, 1-21.