(1)
Tauraitė V. 2008–2009 M. Ekonomikos krizės Atspindys žiniasklaidoje Ir Jo ryšys Su Realia Situacija. TK 2020, 50-71.