(1)
Vaicekauskienė L. Globaliosios Anglų Kalbos socialinės reikšmės Potencialas: Ką Rodo Skirtingų Bendruomenių Tyrimai?. TK 2020, 183-208.