(1)
Vaisėtaitė E. Airijos Lietuvių Gimtosios Kalbos žodyno Dydis Ir Atricijos požymiai. TK 2020, 116-132.