(1)
Girininkaitė V. Kalbų Kaita XVIII amžiaus Pabaigos Vilniaus Universiteto dėstytojų laiškuose. TK 2020, 148-163.