Kavaliauskaitė-Vilkinienė V. (2019). Mandagumo šnekos aktai vaikų kalboje: pragmatinės klaidos ir įsisavinimas. Taikomoji Kalbotyra, (12), 97-124. https://doi.org/10.15388/TK.2019.17234