Repeikaitė-Jarmalavičienė D., & Stasilo M. (2018). Įvadas. Taikomoji Kalbotyra, (11), 1-2. https://doi.org/10.15388/TK.2018.17242