Pinkevičienė D. (2017). Mišri kalba darbo aplinkoje: atvejo tyrimas. Taikomoji Kalbotyra, (9), 73-108. https://doi.org/10.15388/TK.2017.17448