Kamandulytė-Merfeldienė L. (2017). Sakytinės lietuvių kalbos tekstynas ‒ natūralios vartosenos tyrimų šaltinis. Taikomoji Kalbotyra, (9), 176-198. https://doi.org/10.15388/TK.2017.17452