Aliūkaitė D. (2014). Būdingųjų vilniečių tarties bruožų beieškant: 25–35 metų vilniečių balsių trumpinimo polinkiai. Taikomoji Kalbotyra, (6), 1-33. https://doi.org/10.15388/TK.2014.17486