Blažienė A. (2015). Dvikalbių vaikų rišliojo pasakojimo produktyvumas ir leksinė įvairovė. Taikomoji Kalbotyra, (7), 1-25. https://doi.org/10.15388/TK.2015.17492