Kazlauskienė V. (2020). Prancūzų K2 daiktavardinio junginio aktualioji skaida predikatinėje konstrukcijoje VBE rašto darbuose. Taikomoji Kalbotyra, (14), 39-49. https://doi.org/10.15388/Taikalbot.2020.14.4