Sólyom R. (2020). Vengriški kokybės užtikrinimo srities terminai naujadarai. Taikomoji Kalbotyra, (14), 72-81. https://doi.org/10.15388/Taikalbot.2020.14.6