Vaicekauskienė L. (2020). Globaliosios anglų kalbos socialinės reikšmės potencialas: ką rodo skirtingų bendruomenių tyrimai?. Taikomoji Kalbotyra, (14), 183-208. https://doi.org/10.15388/Taikalbot.2020.14.13