Girininkaitė V. (2020). Kalbų kaita XVIII amžiaus pabaigos Vilniaus universiteto dėstytojų laiškuose. Taikomoji Kalbotyra, (14), 148-163. https://doi.org/10.15388/Taikalbot.2020.14.11