Repeikaitė-Jarmalavičienė D.; Stasilo M. Įvadas. Taikomoji kalbotyra, n. 11, p. 1-2, 8 rugpj. 2018.