Krivickaitė E. Vaikų taikomos žodžių tarimo paprastinimo strategijos. Eksperimentinis tyrimas. Taikomoji kalbotyra, n. 9, p. 46-72, 19 geg. 2017.