Pinkevičienė D. Mišri kalba darbo aplinkoje: atvejo tyrimas. Taikomoji kalbotyra, n. 9, p. 73-108, 19 geg. 2017.